:: บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสู่ความสำเร็จ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้ สนใจกรุณาคลิก...
       ข่าวสารประชาสัมพันธ์
26 เมษายน 2561
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน FY2018 Campaign Product Training บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน FY2018 Campaign Product Training เพื่อถ่ายทอดนวัตรกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2018 ให้กับตัวแทนจำหน่าย
อ่านต่อ...
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับพนักงานใหม่เพิ่มเติม
         สนใจร่วมงานกับเราคลิก...Update 18/05/18
ตารางการอบรมเดือนพฤษภาคม 2561
วันที่
   หลักสูตรการอบมรม
17 พ.ค. 61
9.00 -16.30
  SMCT P1 - INTRODUCTION TO PRACTICAL PNEUMATICS.
  (นิวแมติกส์เบื้องต้น)
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน) ดูแผนที่
24 พ.ค. 61
9.00 -16.30
  SMCT EP1 - INTRODUCTION TO PRACTICAL
  ELECTRO - PNEUMATICS (นิวแมติกส์ไฟฟ้า)
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน) ดูแผนที่
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :