:: บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสู่ความสำเร็จ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้ สนใจกรุณาคลิก...
       ข่าวสารประชาสัมพันธ์
18 มกราคม 2561
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้ลูกค้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรมนิวแมติกส์อัตโนมัติ เพื่อร่วมกันเสนอแนะให้ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการเรียนรรู้ระบบอัตโนมัติของลูกค้า และผู้ที่สนใจ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ให้ความสนใจในครั้งนี้อย่างมากมาย
อ่านต่อ...
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับพนักงานใหม่เพิ่มเติม
         สนใจร่วมงานกับเราคลิก...Update 27/07/17
ตารางการอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันที่
   หลักสูตรการอบมรม
15 ก.พ. 61   SMCT P1 - Introduction to practical pneumatics.
  (นิวแมติกส์เบื้องต้น)
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
22 ก.พ. 61   SMCT EP1 - Introduction to practical electro - pneumatics
  (นิวแมติกส์ไฟฟ้า)
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :