:: บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสู่ความสำเร็จ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้ สนใจกรุณาคลิก...
       ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมนิวแมติกส์ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ...
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับพนักงานใหม่เพิ่มเติม
         สนใจร่วมงานกับเราคลิก...Update 18/05/18
ตารางการอบรมเดือนธันวาคม 2561
วันที่
   หลักสูตรการอบมรม
13 ธ.ค.61
9.00 -16.30
  SMCT P2 - PREVENTIVE MAINTENANCE PRACTICES FAULT FINDING &
  CONTROL (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน) ดูแผนที่
20 ธ.ค.61
9.00 -16.30
  SMCT EA1 - ELECTRIC ACTUATOR1
  (การทำงานของกระบอกลมไฟฟ้า)
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน) ดูแผนที่
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :