:: บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานสู่ความสำเร็จ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้ สนใจกรุณาคลิก...
       ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด
อ่านต่อ...
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับพนักงานใหม่เพิ่มเติม
         สนใจร่วมงานกับเราคลิก...Update 18/05/18
ตารางการอบรมเดือนพฤษภาคม 2562
วันที่
   หลักสูตรการอบมรม
9 พ.ค..62
9.00 -16.30
 SMCT P1-Introduction to practical pneumatic
 (พื้นฐานนิวแมติกส์)
  (ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน) ดูแผนที่
16 พ.ค.62
9.00 -16.30
 SMCT EP1-Introduction to practical electro-pneumatic
 (นิวแมติกส์ไฟฟ้า)
(ห้องอบรม ชั้น 2 สำนักงานบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน) ดูแผนที่
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :