เกี่ยวกับ SMC > ประวัติบริษัท
ประวัติของ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด
2537 :   บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537
2538 :   ย้ายสำนักงาน และเปิดโรงงานที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
2539 :   เริ่มผลิต Actuators ภายในประเทศ
2543 :   29 กรกฎาคม 2543 ทำพิธีเปิดสำนักงานใหม่
   กรกฎาคม 2543 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายพื้นที่ โดยตั้งอาคารหลังใหม่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ของธุรกิจ และรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมหลัก เช่น ไฟฟ้า, ยานยนต์, อาหารและการเกษตร, และผู้ประกอบเครื่องจักร
2544 :   ได้รับรางวัล “โรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2544”
2545 :  มีนาคม 2545 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 (BVQI, UKAS)
2547 :   ตุลาคม 2547 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 (URS, UKAS)
:    ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับผลิต Electro-Pneumatic Actuators และระบบควบคุมการผลิต
2548 :   14 กรกฎาคม 2548 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ คลังสินค้าบางปะอิน
   
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :