เกี่ยวกับ SMC > สาสน์จากผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

SMC คือ ผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีอัตโนมัติต้นทุนต่ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย

เรามุ่งมั่นปรารถนาว่า SMC จะเป็นผู้นำตลาดนิวเมติกส์ที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รวมทั้งการสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบนิวแมติกส์ออโตเมชั่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผสมผสานวิถีชีวิตของคนไทยร่วมด้วย SMC จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของท่าน ดีขึ้น จนไปถึงรุ่นลูกหลานของเรา

เราจะพยายามอย่างไม่ลดละที่จะให้บริการที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมตามความต้องการของท่าน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดี สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน

   
   
ปัญญาพล สุพรรณวงศ์
กรรมการผู้จัดการ

 
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :