ติดต่อเรา > Our Branches
 
สำนักงานใหญ่ :
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
134/6 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร : 0-2019-5656 โทรสาร 0-2501-2937, 0-2501-1372

  คลังสินค้าบางปะอิน :
2345 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3526-8141-9 โทรสาร : 0-3526-8140
  สาขาชลบุรี :
700/2 อาคารอมตะเซอร์วิส ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 305 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3845-7040-1 โทรสาร : 0-3845-7042
  สาขานครราชสีมา :
1776 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4420-3040-1 โทรสาร : 0-4420-3042
  สาขาลำพูน :
178 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150
โทรศัพท์ : 0-5398-2201-2 โทรสาร : 0-5398-2203
  สาขาสมุทรสาคร :
111/62 หมู่ที่ 1 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 74000
โทรศัพท์ : 0-3445-8021-2 โทรสาร : 0-3445-8023
สาขาหาดใหญ่ :
1169 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7426-1388 โทรสาร : 0-7426-1389
  สาขาเกตเวย์ :
215 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : 0-3857-5144-5 โทรสาร : 0-3857-5146
  สาขาสุวรรณภูมิ :
850/6 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2327-0821-3 โทรสาร : 0-2327-0824
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานระยอง :
88-89 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 7 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0-3303-7733 โทรสาร : 0-3303-7730
สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด และศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก :
999/33 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3819-9433 โทรสาร 0-3819-9435
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :