การบริการ > สินค้ามาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑ์ SMC ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CE และ RoHS เพื่อให้ท่านแน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเรา
มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด : 134/6 หมู่ 5, ถ. ติวานนท์. ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2019-5656 โทรสาร. 0-2501-2937
 ผู้เข้าชม :